Marketing kao dio sadržaja radio stanica

Budući da živimo u vremenu kad se, kažu, sve prodaje i reklamira, svoj dio tog ”kolača” uzimaju i radio postaje: zarađuju i one u tom segmentu na svoj specifičan način.