Veliki odmor
Svake srijede u 12:30
Emisija za djecu i mlade "VELIKI ODMOR" namjenjena je i roditeljima te svima koji koji se na bilo koji način bave s djecom i mladima. Cilj emisije je prenijeti javnosti edukativan i poticajan sadržaj kojim nastojimo utjecati na bolju kvalitetu života djece i mladih. ...
06:30
Najava
servisne informacije
07:00
Opsežna vremenska prognoza
Opsežna vremenska prognoza
07:10
HAK / stanje u prometu
HAK / stanje u prometu
07:20
- servisne informacije
07:45
MALE BESIDE
(dječja kratka emisija)
07:50
- servisne informacije
08:00
VIJESTI
08:10
- servisne informacije
09:00
VIJESTI
09:10
- servisne informacije
10:00
VIJESTI
10:10
- servisne informacije
11:00
VIJESTI
11:10
- servisne informacije
12:00
VIJESTI
12:30
(emisija za djecu i mlade)
13:00
*
- servisne informacije
14:00
VIJESTI
14:10
- servisne informacije
14:30
(emisija o tradiciji, čakavštini i kulturi)
15:00
VIJESTI
15:10
HAK / stanje u prometu
HAK / stanje u prometu
15:40
- servisne informacije
16:00
DNEVNIK
DNEVNIK
16:10
- servisne informacije
16:30
MALE BESIDE
(repriza od jutra)
16:40
- servisne informacije
17:00
Odjava voditelja
Odjava voditelja
18:00
Glazbeni program
Glazbeni program
21:00
GLAZBENI COCKTAIL
GLAZBENI COCKTAIL
"?"

S Vama plovimo već pune 25 godine na moru dobrih valova!
Nautic radio Kaštela